De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Potentieel Benut. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Potentieel Benut. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Potentieel Benut met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Potentieel Benut behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel Potentieel Benut alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Potentieel Benut niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Potentieel Benut, welke geen eigendom zijn van Potentieel Benut, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Potentieel Benut. Hoewel Potentieel Benut uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Potentieel Benut worden onderhouden wordt afgewezen.

Teksten overnemen van Potentieel Benut

Wanneer je gedeelten van artikelen wilt overnemen van Potentieel Benut vragen we je deze teksten af te sluiten met een correcte, duidelijk zichtbare bronvermelding. Deze bronvermelding dient te voldoen aan de volgende eisen:

  • De bronvermelding bevat de naam ‘Potentieel Benut’.
  • Het woord ‘Potentieel Benut’ is een klikbare hyperlink welke verwijst naar het oorspronkelijke artikel op PotentieelBenut.nl.
  • De link of de website bevat geen elementen die het volgen van de link belemmeren voor zowel bezoekers als zoekmachines.

Deze richtlijnen zijn van toepassing op incidentele plaatsing van Potentieel Benut content op websites van derden. Indien je meer dan één tekst per maand van Potentieel Benut wilt plaatsen vragen we je contact op te nemen door een mail te sturen naar info@potentieelbenut.nl.