Visie bij Quarterlifers.org

Sluit je als visionair aan bij onze gedeelde missie

Nieuwe tijd, nieuwe kansen

“Een nieuwe tijd is aangebroken. Een tijd waarin een verschuiving plaatsvindt in bewustzijn. Op deze pagina deel ik hoe ik samen met andere ondernemers wil bijdragen aan deze bewustzijnsverschuiving. Ondernemers die willen bijdragen aan meer betekenisvolle projecten met meer positieve impact. En dan wel door hun unieke potentieel optimaal te benutten voor een mooiere wereld.

Mijn visie en missie, die verweven zijn in Quarterlifers.org, zijn gebaseerd op een vijftal overtuigingen. Mocht je in deze overtuigingen herkenning vinden, dan kan ik niet wachten om samen met jou het verschil te maken!”

– Youri Hermes

1. Een verschuiving in bewustzijn als oplossing

Ik, en velen met mij, zijn ervan overtuigd dat de problemen die er spelen in de wereld opgelost kunnen worden. En dan wel met een verschuiving in bewustzijn. Onder problemen versta ik bijvoorbeeld de ontbossing, voedselverspilling, discriminatie, eenzaamheid, corruptie en oorlogen.

Simplistisch gesteld zijn veel van deze problemen het gevolg van een lager bewustzijn. Daarmee bedoel ik de identificatie met bijvoorbeeld alleen jezelf, jouw bezit en je directe sociale kring. Waarbij slechts beperkt ruimte over is om oprecht te geven om het welzijn van anderen.

Door te groeien in bewustzijn identificeer je jezelf met steeds meer. Van het geven om alleen je gezin naar een lokale gemeenschap tot en met de hele mensheid. Van alleen houden van je huiskat naar ook de honden van je buren tot en met het hele dierenrijk. You get the point. De capaciteit van de mate van bewustzijn is net als het universum grenzeloos. Door deze capaciteit meer te benutten, ontstaat een beter besef van de problemen die we voorheen (on)bewust veroorzaakten. Daarnaast schept het extra inzicht in dat de veroorzaakte problemen alles en iedereen aantast, inclusief jezelf. Door problemen te veroorzaken, weet je dus dat je jezelf even hard in de vingers snijdt.

2. Meer bewustzijn valt te ontwikkelen

Door minder in je hoofd te zitten, geef je jouw bewustzijn de mogelijkheid om verder te ontwikkelen. Dat komt omdat er ruimte ontstaat om je te identificeren met andere zaken. Zaken die niet alleen betrekking hebben op je innerlijke processen, zoals je gedachten, emoties en gevoelens. Of dat wat kortstondige geluksmomenten oplevert, zoals materialistisch bezit. Maar zaken die het welzijn van anderen omvat, zoals het klimaat. Je voelt je in dat geval eerder persoonlijk betrokken om klimaatverandering tegen te gaan.

Yoga en meditatie zijn voorbeelden van technieken die je kunt toepassen om te groeien in bewustzijn. Je laat bij deze technieken je huidige identificaties meer los. Dit proces van loslaten maakt vervolgens plaats voor nieuwe identificaties.

3. Samenwerken leidt tot meer positieve impact

Mijn ervaring met ondernemers heeft mij geleerd dat er twee soorten ondernemers zijn: de idealistische en de commerciële ondernemer. Ik stel dit bewust zwart-wit om zo beter de verschillen hiertussen te kunnen schetsen. Vanzelfsprekend zitten er tussen deze uitersten een groot grijs gebied. Bijna niemand is 100% idealistisch of commercieel ingesteld. Hieronder deel ik een korte beschrijving van wat ik onder deze beide typen ondernemers versta.

De idealistische ondernemer zet zich in om veelal samen positieve impact te maken. De drie P’s van maatschappelijk verantwoord ondernemen staan centraal: people, planet en prosperity. De ondernemer spreekt veelal uit eigen ervaring en heeft een heldere visie. Deze visie draagt bij aan een beter leefbare wereld voor iedereen. Het pad daar naartoe vormt het doel. De idealistische ondernemer is verder gevoelsgericht en leert door goed te observeren.

De commerciële ondernemer is gedreven om materialistische doelen na te streven. Doelen die leiden tot meer geld, macht en status. Het krijgen van erkenning en bevestiging zijn belangrijke drijfveren. In deze vorm van ondernemerschap staan de vier P’s van de marketingmix centraal: product, prijs, plaats en promotie. Met een duidelijke strategie en slimme tactieken werkt de ondernemer aan een eigen agenda. De ondernemer kan zijn of haar creatie op charismatische wijze overdragen aan anderen. Het ontvangen van geld vormt daarvoor meestal een vereiste tegenprestatie waarin de ondernemer veelal slaagt. Het uitblinken in iets en een autoriteitspositie verwerven staan hoog in het vaandel. De commerciële ondernemer is verder resultaatgericht en leert door te experimenteren.

De idealistische ondernemer kan de commerciële ondernemer inspireren om meer positieve impact te maken. Daardoor zal de commerciële ondernemer beter kunnen voldoen aan de toenemende klantverwachtingen. Een belangrijke verwachting volgens de ‘expectation economy‘ is namelijk de behoefte aan schuldvrije consumptie. Andersom kan de commerciële ondernemer met zijn resultaatgerichte aanpak de idealistische ondernemer helpen bij het bereiken van een grotere groep en het verdienen van geld. Op die manier helpen de verschillende ondernemers elkaar om samen meer positieve impact te maken.

4. Materialistische verlangens vervullen leidt tot ruimte voor betekenisvolle ambities

Vervult de commerciële ondernemer zijn of haar materialistische wensen, dan ontstaat er vanzelf ruimte voor betekenisvolle ambities. Deze verkregen ruimte zal door sommigen van hen in dit leven worden benut. De eerder verworven commerciële vaardigheden en het marktinzicht kunnen dan worden ingezet om op grote schaal van betekenis te zijn. Met zijn of haar resultaatgerichte aanpak beent de commerciële ondernemer de voorsprong van de idealistische ondernemer dus snel bij. Zo komt zowel de natuurlijke als aangeleerde ondernemer met idealistische verlangens mogelijk uiteindelijk op gelijke voet wat betreft positieve impact maken.

5. Samenwerken is mogelijk middels een vertrouwde omgeving

De idealistische en commerciële ondernemer zoeken elkaar meestal niet uit zichzelf op. Maar door voor hen speciaal een omgeving te faciliteren, kan dat het begin vormen van een synergetische samenwerking. Een omgeving waarbij de verschillende ondernemers elkaar beter leren. Met als gevolg dat ze beter elkaars kwaliteiten inzien in plaats van alleen maar elkaars valkuilen. Zodat ze intrinsiek gemotiveerd worden om elkaar wat bij te brengen over maatschappelijke thema’s tot en met commerciële vaardigheden. En dat in een omgeving waarin onderling vertrouwen en respect gedeeld wordt door alle betrokkenen.

Deze beschreven omgeving heet Quarterlifers.org. Het is een omgeving voor jonge (aspirant) ondernemers. Ondernemers die zowel idealistisch als commercieel zijn ingesteld. Het platform bestaat uit een laagdrempelige community en leeromgeving. De leden van de community delen mooie eigenschappen, zoals nieuwsgierigheid, proactiviteit en openheid. Dit maakt dat ze niet alleen consumeren maar vooral ook bijdragen. Bijdragen in de vorm van het delen van waardevolle kennis, ervaringen en ideeën. Ze denken actief met elkaar mee en voorzien elkaar van constructieve feedback.

Met jouw potentieel bijdragen

Deel jij de beschreven overtuigingen met mij? In dat geval kunnen we samen werken aan de empowerment van jonge bewuste ondernemers. Niet door ons alleen te richten op idealistische ondernemers, maar door hier ook de commerciële ondernemer bij te betrekken. Door de brug te slaan tussen ondernemers met sterke idealen en die met commerciële verlangens. Zodat we van elkaar kunnen leren en samen meer positieve impact kunnen maken. Het deelnemen aan het platform voor jonge (aspirant) ondernemers met betekenisvolle ambities vormt daarvoor een mooie stap.

“The journey of a thousand miles begins with a single step.”
– Lao Tzu